מטופלים מספרים

נרגשת להציג מספר סיפורים של מטופלים

‎רועי שחר‎

מרנין כהן

שרית זינו

לי מרגלית שורץ‎

גיא טריבר

איה קורן

אביחי

נגישות